11.05.2019 

Խաղ1 | Քրիստինե Ղազարյան, տնային տնտեսուհի, Մոսկվա

1964 թվականին ճարտարապետ Ֆելիքս Հակոբյանը նախագծել է մի օբյեկտ, որի ձևավորման համար օգտագործել է տենտ և այն պարաններով ամրացրել կառույցին:

Հարց
Ի՞նչ անվանում է տվել ճարտարապետն իր նախագծած օբյեկտին: 

Պատասխան
1964 թվականին ճարտարապետ Ֆելիքս Հակոբյանը նախագծել է մի օբյեկտ, որի ձևավորման համար օգտագործել է տենտ և այն պարաններով ամրացրել կառույցին: Հակոբյանն իր նախագծած սրճարանն անվանել է «Առագաստ»: