Մարգարիտա Եսոյան, Երևան

Լեզվաբան, Մարմարե Արծվի Մրցանակակիր (Գարուն 2018 թ.)

Հարցը