Համբարձում Արզանյան, Բերձոր 

Ուսուցիչ, Մարմարե Արծվի Մրցանակակիր (Ամառ 2018 թ.)

Հարցը