Команда Гарика Баляна

5:6
 
Команда Левона Никогосяна

6:4
 
Команда Карена Саргсяна

3:6
 

 
Команда Тиграна Кочаряна

2:6
 
Команда Армана Абовяна

3:6
  Финальная игра
Команда Левона Никогосяна

6:3
 

  Команда Владимира Оганяна*

5:6
  Команда Армена Ашотяна*

5:6