Команда Левона Никогосяна

6:4
 
Команда Айка Казазяна

6:4
 
Команда Тиграна Кочаряна

6:5
 

 
Команда Армана Абовяна

2:6
 
Команда Арутюна Арзуманяна

6:4
  Финальная игра 
Команда Арутюна Арзуманяна

6:4
 

  Команда журналистов*

6:5
  Команда парламента* 

6:5